Klippan och Röda sten vid Göteborgs hamns inlopp är en del av Sveriges kulturarv.

Målet med dessa bilder är att försöka återge detta områdes skiftande karraktär.

Arkitektur   Botaniska   Hamnen   Klippan
Långedrag   Människor   Skymning
Stilleben   Vinterbilder   Västkusten